PDF  | Print |  E-mail

بِسْمِ اللهِ الْرَحْمَنِ الْرَحِيْم

Himdi zote zinamhakia  Mwenyezi Mungu Subuhanna wa Ta'ala kwa kutuwafikisha sisi kuufika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani na kuukaribisha ugeni huu adhimu hali ya kuwa sisi, tumo katika umma adhimu wa Nabii adhimu kupita wote, mtengwa makhsusi, Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, swala za Mwenyezi na salamuze zimwalie yeye na Aalize na Sahabaze.

Mwezi wa Ramadhani ni mwezi mtukufu na ni mwezi makhususi wenye umakhususi uliotunukiwa umma wa mwisho, umma wa Nabii kipenzi wa Mwenyezi Mungu, swala na salamu zimshukie yeye na Aali zake na Swahaba zake.

Hayo ya utukufu na umakhususi wa ramadhani yatabainishwa katika mwendelezo wa darsa hizi za Ramadhani. Darsa ambazo kwa idhini yake Mwenyezi tunategemea zitakuwa ni zenye kutuelimisha na kutupa nasaha.

Ewe Allahumma tunakuomba utujalie tuwe wenye kutafuta ilmu na kuitendea amali ilmu hiyo, Yaa Rabbi tujalie katika mwezi huu mtukufu mawahibu yako, na tujalie sisi tuwe wenye kutimiza haki za swaum kama zilivyotudhihirikia kupitia wetu Nabiyya, sala na salamu zimshukie. Ameen.

Na hayo yamedhihirishwa na Mwenyezi Mungu katika kitabu chake kitukufu, pale Anaposema Subhanna wa Ta'ala, ‘Ramadhani ndio mwezi ulioshushwa Qur’ani, ili iwe mwongozo kwa watu, na hoja zilizo wazi za uwongozi na upambanuzi (baina haki na batil).’ Na vilevile, ‘hakika Tumeiteremsha (Qur’ani) katika Laylatul-Qadr (usiku wenye hishma kubwa), (usiku wa raadhani).’

Kutufunulia hayo makhsusi ya mwezi huu wa Ramadhani, tunawaleta mbele ma-Bwana zetu watukufu, walio mbele kwenye ibada ya Mwenyezi Mungu, al-Imam, Hujjatul-Islam, Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali, na Sayyidina Shaykh, Al-Gawth-l-Azzam, Sayyidina Abdulkadir Jailani, na Bwana wa Mawalii wa Mwenyezi Mungu na Shekhe wa Mashekhe zetu, Al-Habib As-Sayyid Ahmad Mash-hur bin Taha al-Haddad, radhi za Mwenyezi Mungu ziwaalie wao na Aali zao na Mwenyezi Mungu atujalie sisi tunufaike nao.

Na bila kuchelea, ewe ndugu yangu katika Uisilamu, ingia kwenye darsa za Ramadhani hapo juu na ufaidike na yale yalofunuliwa juu ya mwezi huu adhimu na waja hao watukufu wa Rahmani.

 

 
 
 
 

 

Maulid

RocketTheme Joomla Templates