| Print |

بِسْمِ اللهِ الْرَحْمَنِ الْرَحِيْم

Awali ni himdi kama alivyo-jihimidi Mwenyewe tangu azali. Na tena waka-mhimidi aliowafungulia milango ya himdi miongoni mwa waja Wake aliowakurubisha kwenye hadhara Yake. Pili ni swala na salamu alizo-mswalia Mtume Wake tangu azali. Na wakazipokea swala na salamu hizo waja Wake wateule kwenye kumbi za wateule na wakazikariri muda wa dahari. Tatu ziwaenee wote wa nyumba yake Mtume mswaliwa na msalimiwa na ziwasaze mahababi kila wanapokumbukwa na kutajwa. "Rajabu ni mwezi wa Mwenyezi Mungu...," inasema hadithi ya Bwana Mtume, swala na salamu za Mwenyezi Mungu zimwalie. Nasi tunasema marhaba, marhaba kwa mwezi huu mtukufu.

Na limekuwa jambo la mapokezi kuadhimisha kwa istighfari au kwa maneno mengine kila mmoja wetu hukimbilia kwa mola Ghaffari – Mwenye kughufiria madhambi kwa furifuri ili amuwoshe, awosheke, hata kama baada ya siku kama hamsini-na, awe katika hali inayotakiwa kupiga goti na kuupokea mwezi mtukufu wa Ramadhani. Hazina za wataabadi wa dhati wa Mwenyezi Mungu zimejaa istighfari za ruwaza ruwaza. Zenye maskani yake kwenye ghorofa za juu ni zile za Imamu aliyekubaliwa na ma-Imamu kwamba ni Imamu, al-Hassan al-Basri, radhi za Mwenyezi Mungu zimwalie pamoja na ma-Shekhe zake. Na sisi Mwenyezi Mungu atueneze baraka zake. Na ndizo hizi zinazofata hapa chini pamoja na tafsiri yake kwa kiswahili.

 
 
 

 

Maulid

RocketTheme Joomla Templates